DONATIE LOGIN  

Introductie tot het Boeddhisme – STILTE MIDWEEK

Boeddha Siddhartha Gautama leefde van circa 450 tot 370 jaar voor Christus. Volgens religieuze overleveringen bereikte Gautama Boeddha complete en volledige verlichting, het Boeddha schap.

Gautama Boeddha wordt ook wel de Sakjamoeni (sakyamuni) Boeddha genoemd en werd geboren als Siddhartha Gautama. De naam Siddhartha betekent: wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg (de) Boeddha genoemd. Boeddha betekent hij die ontwaakt (verlicht) is. De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt. Volgens de traditie zijn er vóór Gautama Boeddha nog een aantal andere boeddha's geweest. Boeddha werd geboren in een hindoeïstische familie.

+ Info (Klik om uit te schuiven)

Jeugd

Siddhartha Gautama werd geboren te Lumbini in het zuiden van Nepal. Zijn moeder heette Māyādevī, wat in het Sanskriet tevens verlichting betekent. Boeddha kwam in een tuin in Lumbini ter wereld, na een zwangerschap van tien maanden. Hij wees met de wijsvinger van zijn ene hand naar de hemel en met de wijsvinger van zijn andere hand naar de grond. Zijn vader, Śuddhodana, was de gekozen leider van de clan van de Shakya. Deze Kshatriya's bestuurden een onafhankelijk gebied waarvan Kapilavastu (Tilaurakot in Nepal of Piprahwa in India) de hoofdstad was. De naam Sakyamuni is een verwijzing naar de Shakya. Letterlijk betekent het de wijze van de Shakya.

Volgens de traditie was Siddhartha Gautama een prins, wiens ouders van diverse wijzen te horen hadden gekregen dat hun kind óf een onovertrefbaar groot heerser zou worden, óf alle aardse goederen zou verwerpen en de verlichting zou bereiken. Aangezien zijn vader de eerste voorspelling prefereerde werd hij omringd met de beste aardse goederen, zodat hij in zijn leven geen ontevredenheid of nare dingen zou ervaren. Hij zou dan geen afstand hoeven te doen van zijn bezittingen. Zijn vader bouwde drie paleizen en Siddhartha Gautama bracht al zijn tijd door binnen de hoge muren van het paleis. Zo gingen de eerste 29 jaar van zijn leven voorbij. Toen Boeddha zeven dagen oud was, overleed zijn moeder. Zijn tante Maha Pajapati, de zus van zijn moeder, ontfermde zich over haar neefje. Op de leeftijd van zestien jaar trouwde Boeddha met de eveneens zestienjarige Yaśodharā. Samen kregen ze een zoon die de naam Rahula kreeg.

Spirituele zoektocht

Na 29 jaar ging hij echter diep nadenken over het leven en wilde zien hoe het echte leven buiten het paleis was. Stiekem ging hij 's nachts de stad in, samen met zijn bediende. Tot zijn grote schrik zag hij een oude man, een zieke man en een dode man. Omdat hij door zijn beschermde opvoeding nog nooit een oude, zieke of dode man had gezien, vroeg hij zijn bediende om uitleg. Hij kreeg te horen dat alle mensen oud worden, ziekten oplopen en doodgaan. Ook zag Siddhartha Gautama een kalme en beheerste monnik voorbijlopen. De bediende legde uit dat het een monnik was die vrijwillig zijn bezittingen had opgegeven en een leven van eenvoud leidde, gericht op spirituele ontwikkeling. Kort daarna verliet Siddhartha het paleis en zijn familie (waaronder zijn jonge vrouw en kind) en ging hij leven als een monnik in de bossen van India.

In Benares studeerde hij bij Alara (Arâda) Kalama en Udaka (Udraka, Rudraka) Ramaputta, twee zeer bekende en gerespecteerde meesters en bekwaamde zich snel in hun leer. Hij vond echter dat deze geen oplossing bood voor het lijden dat hij nog steeds ervoer. Daarom ging hij zijn eigen weg en begon een zesjarige periode van zelfkastijding. Hij leefde ver van de samenleving, alleen in de bossen, at zeer weinig en werd zo mager dat hij bijna overleed.

Verlichting

Na zes jaar kwam hij tot het inzicht dat zelfpijniging niet leidt tot verlichting (ook nirwana genoemd) en het einde van het lijden. Hij vond een middenweg tussen het bereiken van sensueel plezier en de zelfkastijding en besloot te gaan mediteren onder een bodhiboom in Bodhgaya, totdat hij volledige verlichting zou bereiken óf zou sterven. De Buddhacarita, de vroegste biografie van Boeddha door Asvaghosa Brahman (ca. 80-150), vertelt hoe Kâla, de goede slang, voorspelde dat hij zou slagen en dat Mâra, de vijand van de goede wet en heer van de wereld van begeerte, tevergeefs zijn meditatie trachtte te verstoren met zijn drie zonen (Twijfel, Pret, Trots), drie dochters (Lust, Genot, Dorst) en een leger Mâra's.[2] Na 49 dagen (zeven weken) bereikte hij de verlichting. Vanaf dat moment was hij Siddhartha Gautama, de Boeddha. Hij was toen 35 jaar.

+ Programma (Klik om uit te schuiven)

PROGRAMMA INTRODUCTIE TOT HET BOEDDHISME – STILTE MIDWEEK

Op de website staat het basisprogramma van de retraite. Dit is een richtlijn. Er wordt altijd ingespeeld op wat de groep op dat moment nodig heeft. Het programma kan altijd afwijken van wat er nu op papier staat. Geen enkel onderdeel in het programma is verplicht om te volgen. Voor de kok proberen we ons wel zoveel mogelijk te houden aan de tijden voor ontbijt/lunch en het avondeten.

Maandag ( Gedeeltelijk al in stilte)

14.00 Ontvangst en verdeling van kamers
15.00 Uitleg programma in de tempel + rondleiding
16.00 Mindfulness & Chi Kong
17.30 Groentesnack
19.00 Diner

INGANG STILTE

20.00 Body scan en de geschiedenis van de Boeddha Gautama
21.00 Thee
22.00 Welterusten

Dinsdag (Stilte dag)

07.00 Tibetaanse gebedszang begeleidt door de lama’s
08.00 Ontbijt
10.30 Eerste wenteling/teaching van de Boeddha door Lama Zeupa
12.00 Lunch
12.30 Karma yoga (= afwassen, wat in de tuin de doen etc)
13.00 Vrije tijd
16.00 Fysieke oefeningen: 5 Tibetanen gevolgd door yin yoga en meditatie
18.00 Tibetaanse gebedszang Mahakala en Tjenrezig begeleidt door de lama’s
19.00 Diner
20.00 Optioneel: Meditatie op je kamer
21.00 Thee
22.00 Welterusten 

Woensdag (Stilte dag)

07.00 Stilte meditatie
08.00 Ontbijt
10.30 Tweede wenteling/teaching van de Boeddha door Lama Zeupa
12.00 Lunch
12.30 Karma yoga (= afwassen, wat in de tuin de doen etc)
13.00 Vrije tijd
16.00 Fysieke oefeningen: 5 Tibetanen gevolgd door yin yoga met meditatie
18.00 Stilte meditatie
19.00 Diner
20.00 Optioneel: Meditatie op je kamer
21.00 Thee
22.00 Welterusten

Donderdag (Stilte dag)

07.00 Tibetaanse gebedszang begeleidt door de lama’s
08.00 Ontbijt
10.30 Derde wenteling/teaching van de Boeddha door Lama Zeupa
12.00 Lunch
12.30 Karma yoga (= afwassen, wat in de tuin de doen etc)
13.00 Vrije tijd
16.00 Fysieke oefeningen: 5 Tibetanen gevolgd door yin yoga met meditatie
18.00 Tibetaanse gebedszang Mahakala en Tjenrezig begeleidt door de lama’s
19.00 Diner
20.00 Optioneel: Meditatie op je kamer
21.00 Thee
22.00 Welterusten

Vrijdag ( Gedeeltelijk in stilte)

07.00 Stilte meditatie
08.00 Ontbijt, in de eetzaal
09.00 Kamers opruimen en spullen alvast in de auto zetten
09.30 Stilte wandeling in de bossen
10.45 Thee
11.00 Delen en verbinden
11.30 Klankschalen concert
12.00 Lunch
13.00 Thee en Goede reis!

+ Waar (Klik om uit te schuiven)

PLAATS: TIBETAANS INSTITUUT TE HUY, België

De stad Huy (Hoei in het NL) is één van de oudste vesting stadjes in België. Zon 30 jaar geleden werd het kasteel aangekocht door een Belgisch echtpaar. Zij brachten 3 Tibetaanse lama’s (leraren) vanuit India naar België. De monnik Tempa reisde mee met de lama’s. Hij was een leerling geweest bij de meest belangrijke kunstenaar en bouwer van tempels in Tibet. Hij heeft 3 tempels, een stoepa en een groot buiten Boeddha beeld gebouwd. Als je in het Tibetaans klooster in Huy bent waan je je werkelijk in het Boeddhistische Nepal of Tibet.

De Nepalese kok Trinlé is ook meegereisd naar Huy en hier de sterren van de hemel. 

Retraite in Tibetaans Klooster Huy BelgieRetraite in Tibetaans Klooster Huy Belgiëhuy-tibetaans-instituutRetraite Tibetaans Klooster Huy BelgieRetraite Tibetaans Klooster Huy BelgieRetraite Tibetaans Klooster Huy Belgie

 

Romeinse tijd en Middeleeuwen

De eerste nederzetting op de locatie van de huidige stad Hoei ontstond rondom een Romeins castrum op de rechteroever van de Maas. Een van de eerste christelijke missionarissen in het gebied was in de 6e eeuw Domitianus van Hoei, volgens de legende bisschop van Maastricht, die in Hoei begraven is (relieken in de Onze-Lieve-Vrouwkerk). De oudste schriftelijke vermelding van Hoei dateert uit de 7e eeuw.

Gedurende de vroege middeleeuwen ontwikkelde Hoei zich tot een van de belangrijkste steden langs de Maas. Opgravingen hebben sporen aangetoond van onder andere metaalbewerking, leerlooierij, steen- en houtbewerking en wijnbereiding.

In de 10e eeuw ontwikkelde zich rondom Hoei een graafschap, dat echter al vrij snel werd opgeslokt door het prinsbisdom Luik. Hoei werd daarmee een van de 23 Goede Steden. Hoei kreeg al in 1066 stadrechten van bisschop Dietwin, die de bijdrage van de Hoeienaren wilde voor de heropbouw van de Kapittelkerk. Het is de oudst bekende keure die zelfbestuur verleent aan een stad benoorden de Alpen. Naar het einde van de eeuw predikte Peter de Kluizenaar in Hoei en overtuigde veel inwoners om deel te nemen aan de Eerste Kruistocht.

Gedurende de 13e en 14e eeuw bloeide de lakenindustrie. Midden in de stad lag op een heuvel het kasteel, dat in tijden van oorlog diende als verdedigingsbolwerk. Vanaf de 15e eeuw had de stedelijke economie sterk te lijden van de opeenvolgende oorlogen in het Maasland.

Nieuwe Tijd 

Marktplein van Hoei in L'Illustration Européenne, 1872

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen het Spaanse Rijk en de Republiek, werd Hoei in 1595 kortstondig door de Geuzen bezet tijdens de Inname van Hoei door Charles de Héraugière, die vijf jaar eerder de list met het Turfschip van Breda uitvoerde. De bisschop deed toen een beroep op Fuentes, deze stuurde meteen La Motte met een leger dat met behulp van burgers de stad belegerde en wist te ontzetten.

Van 1704 tot 1715 bezetten Staatse troepen de stad Hoei, meer bepaald het fort van de prins-bisschop. Dit kaderde in de Spaanse Successieoorlog. De Staatse gouverneur van de stad was kolonel Isaac Cronström. Cronström verbleef in zijn Gouverneurshuis. Met het Barrièretraktaat van 1715 keerde Hoei met zijn fort terug in handen van de prins-bisschop. In 1715 besloten de burgers van Hoei het kasteel, dat in de loop der eeuwen zovele belegeraars had aangetrokken, te slopen.

In 1818 echter werd in opdracht van Koning Willem I op dezelfde locatie een fort gebouwd, ook genoemd het Hollands Fort.

In de 19e eeuw profiteerde Hoei mee van de vroege industrialisatie in de omgeving van Luik. In Hoei waren onder andere tin- en papierfabrieken gevestigd. In de 20e eeuw deed de industriële teloorgang van Wallonië zich ook hier gevoelen. In 1975 werd de kerncentrale van Tihange (vlak bij Hoei) geopend, wat voor extra werkgelegenheid zorgde voor de streek. De centrale werd in 1983 en 1985 uitgebreid met een tweede en derde reactor. Alle drie kernreactoren zijn nog in gebruik.

Tegenwoordig levert het toerisme een belangrijke bijdrage aan de heropleving van de stad.

+ Leraren (Klik om uit te schuiven)

De docenten

Hans Kloosterman

Hans Kloosterman

Achtergrondinformatie Hans Kloosterman

Life coaching wordt gefaciliteerd door Hans Kloosterman. Hans is ondernemer, directeur, life-business en loopbaan coach, trauma en relatie therapeut, auteur, yogaleraar en meditatie- en mindfulness expert. Hans is de auteur van het bestseller boek ‘Van snob tot monnik’.
 
Een groot deel van zijn kennis en kunde heeft hij opgedaan als monnik in een Tibetaans klooster en een 15 jaar lange studie van lichaam en geest in het Boeddhisme en Hindoeïsme.
 
Vanaf 2014 heeft Hans zijn kennis aangevuld met deel certificaten in de Westerse psychologie, vooral gericht op stress, angst, burn-out, traumaverwerking en geweldloos en compassievol leren communiceren.
 
Door deze achtergrond gecombineerd met 25 jaar ondernemers- en managementteamervaring in de modesector op de afdelingen inkoop, verkoop en werving en selectie, maakt Hans een bijzondere gesprekspartner.
 
Hans is gecertificeerd in:

 • Yoga en Meditatie vanuit de Hindoeïstische filosofie ( 5 jaar studie)
 • Yoga, Meditatie en Mindfulness vanuit de Boeddhistische filosofie ( 15 jaar studie)
 • Mindfulness MBSR leraar via Jon Kabat Zinn 8 weekse methode ( 2 jaar studie)
 • Aangesloten bij de VMBN vereniging voor Mindfulness-trainers categorie 1 trainer (registratienummer 2016858)
 • Systemisch werken via “Het nieuwe opstellen” bij Hylke Bonnema ( 2 jaar studie)
 • EFT - Emotional Freedom tap Techniek van Gary Craig. Getraind door Psycholoog Steven de Nie in Arnhem
 • TRE – Tension Release Exercises van David Bercelli bij TRE Nederland ( 2 jaar studie)

 

Lama Zeupa

Hans Kloosterman

Lama Zeupa is afkomstig uit de Indiase provincie Sikkim in India, aan de grens met Tibet. Hij voltooide zijn opleiding en driejarenretraite in het klooster van wijlen Kaloe Rinpochee in Sonada bij Darjeeling. In 1993 kwam hij op vraag van Lama Karta naar België en hij is sindsdien een gewaardeerde leraar in onze centra.

Bij het overlijden van Lama Karta in 2013 werd de verantwoordelijkheid van spiritueel directeur op Lama Zeupa overgedragen. Lama onderzocht jarenlang op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest, die hij dagelijks in zijn eigen praktijk integreert. Hij staat bekend om zijn discipline, geduld en fijnzinnigheid. Zijn woorden en zijn leringen hebben een krachtige impact op wie ze toepast.

+ Kosten (Klik om uit te schuiven)

JE KRIJGT TIJDENS DEZE RETRAITE....

 • 4 nachten in een 1 of 2 persoonskamer met gedeelde badkamer en toilet of een luxe studio met eigen douche en toilet
 • Uitleg van het boeddhisme
 • 3 vegetarische maaltijden per dag
 • Coaching op je constitutie of life-coaching
 • 2 yoga & mindfulness lessen per dag
 • Kalmte (Shamatha) & Inzicht meditatie (Vipassana) & Non duale meditatie (Samadhi)
 • Onbeperkt water, thee, koffie en fruit
 • 2 weken van te voren ontvang je een mail met meer info/details en een carpoollijst


KOSTEN

Kosten voor deze geheel verzorgde vol pension 5-daagse zijn:

+ Het Bestseller boek “van Snob tot Monnik” gesigneerd door Hans: €19.95 incl. BTW
+ 2 persoonskamer met 2 personen afkomstig uit 1 huishouden met gedeelde douche en toilet: €795 p.p. incl. BTW
+ 1 persoonskamer met gedeelde douche en toilet: €895 p.p. incl. BTW

+ 2-persoonskamer met 2 personen afkomstig uit 1 huishouden in een grote studio met eigen douche en toilet: €995 p.p. incl. BTW
+ 1 persoonskamer in een grote studio met eigen douche en toilet: €1095 p.p. incl. BTW

+ Huren van een Lakenset (dekbed + kussen zijn aanwezig): €9

Overige informatie

 • Belgische deelnemers krijgen 10% korting als ze in de Regio Antwerpen woonachtig zijn en aangesloten zijn bij de voorzorg. Je boekt dan via de Trekeropuit.be website van de Belgische voorzorg instantie. Hans Kloosterman heeft een speciale regeling met de Voorzorg in Antwerpen. Tevens ontvangen deze Belgische deelnemers nog 1/3 deel van de totale kosten van de retraite terug via de zorg kas. Zij moeten dan wel een formulier invullen op de retraite wat ondertekend moet worden door Hans Kloosterman.
 • Hans is lid van de VMBN Vereniging en gecertificeerd als Mindfulness Trainer Category 1. Dat betekent dat je bij je zorgverzekering kan informeren of je een gedeelte terug krijgt. 
 • Een lifestyle coaching door Hans Kloosterman. 35 uur voor een half uur, 60 euro voor een uur.
 • Het Bestseller boek “van Snob tot Monnik” kan ter plaatse gekocht en gesigneerd worden door Hans. Prijs: 19,95.
  Lees de samenvatting en eerste blz op bol.com

Deze onderdelen graag Cash afrekenen.

Annuleren

 Wil je een retraite op een later moment annuleren?

Bekijk de annuleringsvoorwaarden


Inschrijven

Ons advies is om je in te schrijven dan is er een plek voor je gereserveerd. Bewaar de factuur die automatisch naar je verstuurd wordt als je je inschrijft. Je kunt 1 week van te voren betalen ivm dat we dan zeker weten of een retraite door gaat. Je kan je inschrijven voor de volgende data;

Ma 13-06-2022 - Vr 17-06-2022

Inschrijven

Manier van betalen
Om te zorgen dat ik zoveel mogelijk met lesgeven kan bezig houden en niet met de administratie wordt het enorm gewaardeerd als er via Ideal betaald kan worden. Zie de automatische bevestigingsmail na uw inschrijving waar de factuur en de ideal betalingslink is toegevoegd. Uw betaling wordt dan automatisch verwerkt in ons administratief systeem. Hartelijk dank hiervoor.

Aanstaande Retraites

Yoga en Mindfulness - Stilte weekend - in Tibetaans klooster 'Stress Reductie'

08-04-2022 - 10-04-2022 in Huy, België

Yoga zorgt voor een gezond en ontspannen lichaam en maakt daarmee de weg vrij voor een dieper innerlijk schouwen en voelen?. Met kracht, inspiratie en verbinding als uitgangspunt leer je via de yoga en mindfulness oefeningen je automatische denk- en gedragspatronen te herkennen en te doorgronden??. Hierdoor leer je effectiever te functioneren, zowel thuis als op het werk.

Deze stress reductie retraite die in grotendeels in stilte zal plaats vinden!

€ 495.00

Verwen weekend aan het strand van Renesse “Ontspannen en Ontstressen”!

29-04-2022 - 01-05-2022 in Zeeland

Met yoga, meditatie, mindfulness, wandelingen, massages, coaching, vegetarisch eten en een heerlijke wellness SPA. We hebben speciaal luxe duinkamers en duinappartementen geserveerd die los van het hotel liggen om extra stilte te kunnen garanderen.

€ 495.00

Verwen weekend aan het strand van Renesse “Ontspannen en Ontstressen”!

20-05-2022 - 22-05-2022 in Zeeland

Met yoga, meditatie, mindfulness, wandelingen, massages, coaching, vegetarisch eten en een heerlijke wellness SPA. We hebben speciaal luxe duinkamers en duinappartementen geserveerd die los van het hotel liggen om extra stilte te kunnen garanderen.

€ 495.00

Download het Burned-out E-book

Vol met Tips om burn-outs te voorkomen en te genezen!


Wij gebruiken Mailchimp. Door het klikken op Downloaden, ga je akkoord met dat je data naar Mailchimp gestuurd wordt voor verwerking Lees meer over de Privacy Verklaring.

Nieuw: Online Mindfulness Training | Voorkom of genees van een burnout. [Sluiten]