DONATIE LOGIN  

Vergoeding Mindfulness Trainingen

U wilt graag een Mindfulness Training volgen, maar de kosten vindt u nogal hoog of zou u graag wat van dat geld terug willen krijgen? Er zijn mogelijkheden om dit vergoed te krijgen. Je kunt bij verschillende partijen terecht.

Hans Kloosterman heeft het certificaat Mindfulness Trainer Category 1 van de VMBN Vereniging 

….je Zorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor de Mindfulness Training. Belangrijk is om uw polis hiervoor te raadplegen. De vergoedingen varieeren van 100 euro voor een training tot 350 euro.

….de Belastingdienst

De belastingdienst stelt dat de gemaakte kosten voor studie en opleiding gericht op beroep of toekomstig beroep (ook op te vatten als coaching gevoerd kunnen worden onder de post studiekosten/scholingsuitgaven. De eerste € 250,00 van het traject zijn niet fiscaal aftrekbaar. De factuur dient wel opgevoerd te worden in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Omdat scholingsaftrek een grijs gebied is, dien je zelf zo nodig nog navraag te doen bij jouw belastingadviseur. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden verbonden. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van jezelf of je de kosten van het traject opgeeft bij de belastingdienst.

Daarnaast kun je de kosten voor een training als aftrekpost bij je aangifte van de inkomensbelasting meenemen. De kosten zijn aftrekbaar bij belastingaangifte onder de post 'buitengewone lasten ziektekosten', wanneer de training door een huisarts of arts/specialist is geadviseerd. Wel controleren, je bent zelf verantwoordelijk.

….je Werkgever

Tegenwoordig zijn werkgevers steeds vaker bereid om de kosten (mee) te betalen. Het beperken of voorkomen van ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid levert het bedrijf immers voordeel op en kunnen gedekt zijn door de arbodienst. Informeer bij jouw eigen werkgever naar de mogelijkheden.

…. een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO)

Indien je een uitkering ontvangt dan kan je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en reïntegratie. Er is een mogelijkheid om met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst te sluiten (IRO).

Het UWV stelt dan geheel of gedeeltelijk een budget beschikbaar voor een reïntegratietraject of coachtraject.

….Zelfstandig ondernemerschap

Indien je (startende)ondernemer bent, zijn de kosten van (starters) coaching aftrekbaar als ondernemingskosten.

Of je kunt als ondernemer zelf een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers.

….een Persoons Gebonden Budget (PGB)

De begeleiding door Hans Kloosterman is ook te vergoeden vanuit een persoonsgebonden budget.

….het Vervangingsfonds

Wanneer je in het onderwijs werkzaam bent, kun je een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend!