DONATIE LOGIN  

Workshops Mindfulness Linggan 2014

Workshop 22 juni: Mindfulness en TRANSFORMATIE

Doelstelling: verstorende negatieve emoties transformeren naar positieve emoties. Vergroten van deugden.

Hoe: werken met boeddhistische technieken als werken met dualismen, de 4 transcendente deugden (liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid), de ademhalingstechniek Tonglen, kalmte meditatie (shamatha), inzichtsmeditatie (vipassana) en shamadi (meditatie op de leegte).

Locatie: Linggan yoga studio – Westeinde 12 d – Den Haag

Tijdstip: 14.00 tot 17.00.

 In het najaar/winter programma van Linggan geeft Hans Kloosterman 3 Mindfulness workshops. Mindfulness is leren, volledig in het moment aanwezig te zijn, zonder oordeel, verstorende emoties en gedachten. Mindfulness is de 7de stap uit het achtvoudig pad naar verlichting van de Boeddha. De Boeddha leefde rond 450 jaar voor christus en heeft onderzocht hoe het lijden van mensen vermindert kan worden en het geluk kan worden vergroot.

Doelstelling: het bewustzijn te verruimen, het zelfinzicht te vergroten en via transformatie technieken, handvaten aan te reiken waardoor het zelfsturend vermogen toeneemt, het lijden afneemt en het geluk wordt vergroot. Zelfbewustwording en geluk zijn sterk onderling verbonden.

Deze workshops kunnen apart of in zijn totaliteit gevolgd worden.

Locatie: Yoga Studio Linggan – Westeinde 12 d – Den Haag

Tijdstip: 14.00 tot 17.00

Kosten: 30 euro pp

Het bewustwordingsproces voltrekt zich in de volgorde van: HERKENNEN, ACCEPTEREN, TRANSFORMEREN. De workshops worden ook in deze volgorde gegeven.

Zondag 31 augustus : Mindfulness en HERKENNING

Zondag 12 oktober    : Mindfulness en ACCEPTATIE

Zondag 7 december  : Mindfulness en TRANSFORMATIE

Workshop 31 Augustus: Mindfulness en HERKENNING

Doelstelling: we zijn onze gedachten. Het bewustzijn vergroten op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Het herkennen van de 5 hindernissen en 5 vergiften in de geest..

Hoe: behandeling van de eerste teaching van de Boeddha, de 4 edele waarheden: Er is lijden, er is een oorsprong van het lijden, het ophouden van het lijden, de weg naar het ophouden van lijden. Behandeling van het achtvoudig pad naar verlichting. Technieken: via zitmeditaties, de liggende bodyscan en hatha-yoga. Daarnaast wordt in kaart gebracht:

-       wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

-       positieve denk/gedragspatronen en negatieve denk-gedragspatronen.

 

Workshop 12 Oktober: Mindfulness en ACCEPTATIE

Doelstelling: bewust worden van de denk/gedragspatronen die je moeilijk vind te accepteren bij jezelf en bij de ander.

Hoe? Boeddhistische begrippen die behandeld worden: als onderlinge afhankelijkheid, vergankelijkheid, de leegte, verstorende emoties en karma. De 6 te ontwikkelen deugden (paramitas) kunnen je helpen bepaalde denk en gedragspatronen een plekje te geven. De theorie wordt afgewisseld met hatha yoga en concentratie (shamatha) en inzichtmeditaties (vipassana).

Als speciaal onderdeel wordt de hartmeditatie gedaan nav de Hart Sutra van De Boeddha over het ontvangen van wijsheid.

Er wordt in kaart gebracht wat jij nodig hebt om gelukkig te zijn op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. In het hart leven de emoties als: acceptatie, dankbaarheid, liefde, compassie, vriendschap, verbondenheid, vergeving, pijn en verdriet, kwetsbaarheid, wijsheid. Hoe vinden we een goede balans in relatie tot de ander?. Wat is daar voor nodig?.

Workshop 7 December: Mindfulness en TRANSFORMATIE

Doelstelling: verstorende negatieve emoties transformeren naar positieve emoties. Vergroten van deugden.

Hoe: werken met boeddhistische technieken als werken met dualismen, de 4 transcendente deugden (liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid), de ademhalingstechniek Tonglen, kalmte meditatie (shamatha), inzichtsmeditatie (vipassana) en shamadi (meditatie op de leegte).

Geplaatst op; 04-06-2014

Terug naar mijn blog

Geïnterreseerd? Wil je Mindfulness eens proberen?

Kijk dan naar de trainingen om te zien of er een plek vrij is of lees wat andere klanten te zeggen hebben.