DONATIE LOGIN  

Workshops

Alle workshops, webinars en podcasts kun je hier vinden. Volg ook de gratis retreat playlist op spotify.

Oorsprong van Yoga

De oorsprong van de yogatechniek gaat terug naar het oude India duizenden jaren voor Christus.
De samenleving van het oude India droeg een eenvoudig karakter. Het waren de oude priesters die tot taak hadden het volk te leiden, om wetenschap te bedrijven en om te zorgen dat de dingen in het leven evenwichtig verdeeld waren, gebaseerd op sociale rechtvaardigheid.

De priesters leefden niet binnen een gestructureerde kerkelijke orde, noch leidden zij perse een celibatair bestaan. In India erkent men niet zoals bij ons, een kerkelijke en invloedrijke macht, met een kerkelijk leider aan het hoofd. Priesters leefden in die tijd als vrije mensen.

De priesters hadden in de rotsen een grote zaal uitgehouwen waar men samenkwam en verder had ieder van hun een plaatsje in de rots uitgehouwen als persoonlijk vertrek waar hij net in kon staan en liggen. In Agra in India zijn nog enkele zulke uitgehouwen vertrekjes vinden die dateren van 900 na Christus. Deze plekken (kloosters) lagen zeer afgelegen en tegen berghellingen aan. Men kan zich wellicht indenken dat deze priesters zich bezighielden met de wetenschap van het leven. Zij gingen altijd uit van de eenheid van lichaam en geest. In dit hoge denken kreeg het lichaam een gelijkwaardige plaats. Zo kon een vorm van yoga - “de hathayoga” (de lichamelijke kant van de yoga) - ontstaan.

In 800 na Christus bezochten Tibetanen Noord-India en namen yoga mee naar Tibet. Hier ontstond een eigen yogavorm.

Wat doet Yoga met je?

• geeft een betere lichaamshouding
• zorgt voor lichamelijke ontspanning
• vergroot het vermogen om te genieten in het nu
• zorgt voor een groter bewustzijn van het lichaam en geest
• vermindert impulsieve reacties op emoties en gedachten
• vergroot het voelen, denken en handelen en spreken vanuit het hart

Wanneer bepaalde bewegingen niet alleen de bloedsomloop stimuleren, maar ook het lymfebaansysteem activeren, zal daarmee gelijktijdig het hele hormonale systeem bereikt worden. Dit zal weer een verfrissing in het hele zenuwsysteem teweegbrengen en zo de hersenwerking optimaal stimuleren. Het is dan ook terecht dat we, als we een poosje aan yoga hebben gedaan, ons heel goed gaan voelen in lichaam en geest; dat zit nu juist in het hele yogasysteem verweven.

Door het beoefenen van de hathayoga leert de mens innerlijk zien hoe zijn evenwicht is en zijn eigen levensloop beter te observeren. De mens kan veranderingen aanbrengen in denken, doen en handelen en zo ontstaat een totaliteitsbeleving. Hij is in staat om de hoofdrol te gaan spelen in zijn eigen leven en wordt bewuster van het leven om hem heen. Deze bewustzijnsverdieping geeft de mogelijkheid om je eigen levensloop of pad beter te gaan voelen en formuleren. Hierdoor maak je betere keuzes voor jezelf en heb je de mogelijkheid om je gelukkiger te voelen. Ben je zelf gelukkig kun je ook meer geven aan anderen. Het zelf bewust worden in dit proces is een positief gegeven. Dit moet door de omgeving niet verward worden met karaktertrekken als arrogantie of egoïsme.

Wat is hathayoga?

Hathayoga bestaat uit een reeks lichaamshoudingen (asana's), ademhalingsoefeningen (pranayama's) en zelfonderzoekingen met de nadruk op het fysieke aspect. De woorden hatha, asana en dergelijke zijn woorden uit het Sanskriet. Dit is een taal uit het oude India waarin vele heilige geschriften zijn geschreven. De hathayoga kent circa 3600 lichaams- en ademhalingsoefeningen en heeft zich in duizenden jaren bewezen. Hathayoga getuigt van een denken in eenheid en heelheid.

Hathayoga komt ook terug in Mindfulness trainingen. Ben je geinteresseerd? Kijk eens naar de trainingen.

Zie alle trainingen

Andere vormen van Yoga

Er zijn meerdere vormen van yoga waar de inhoud anders wordt vorm gegeven of accenten anders worden gelegd. Er waren verschillende stromingen in de yoga en waar verschillende leermeesters hun eigen inhoud aan het onderwijs gaven.

 

VormAccent opBeheersing vanBetekenis van de naam
1. HATHAYOGA Adem Lichaam en gezondheid Laagste vorm van yoga oefeningen waarbij stoffelijke middelen aangewend worden om geestelijke zelfontwikkeling te bereiken.
a) Druyoga Adem Lichaam en gezondheid Dru (betekent noorderster) en bevat oefeningen vanuit en gericht op het hartchakra.
b) Iyengar-yoga Adem Lichaam en gezondheid Yogi BKS Iyengar legt de nadruk op elke lichaams-oefening langduriger correct uit te diepen met behulp van blokken, stoelen, riemen en dergelijke.
c) Bikramyoga Adem Lichaam en gezondheid 26 yoga oefeningen in gereconstrueerd geboorteklimaat met een constante temp van 37 C. Gericht op goed afvloeien afvalstoffen etcetera.
d) Zenyoga Adem Lichaam en gezondheid Nadruk op meditatie, stil zetten van de gedachten.
e) Ashtangayoga Adem Lichaam en gezondheid Gericht op een serie van oefeningen die zonder tussenposes worden uitgevoerd en in moeilijkheid toenemen. Krachtontwikkeling van de spieren.
f) Poweryoga Adem Lichaam en gezondheid Ashtangayoga-oefeningen – gericht op de krachtontwikkeling van de spieren.
 
2 LAYAYOGA Wil Denkkracht Oplossen-ontbinden-evenwichtspunt. Het nulpunt, daar waar de zelfstandigheid homogeen wordt.
a) Bhaktiyoga Liefde Algehele liefde/ belangeloosheid Devote gevoelens, tolerantie, algehele liefde, mensenliefde.
b) Sakthayoga Energie Natuurkrachten Universeel arbeidsvermogen, de kroon van het occulte licht.
c) Mantrayoga Geluid Vibrerende geluidskracht Geluidskracht, beïnvloeding door monotoon geluid.
d) Yantrayoga Vorm Vormschepping Begripsvorming in stof en geest.
 
3 DHYANAYOGA Denken Regelen van denkproces Bespiegelingen in het bovenzintuigelijke.
 
4 RAJAYOGA Methode Scheidend en bindend vermogen Koning. Regelen en samentrekken van het denken.
a) Jnanayoga Wetenschap Intellectueel vermogens Kennis, wetenschappelijke formulering.
b) Karmayoga Activiteit Doelbewuste Handeling Actie. Wet van oorzaak en gevolg - handelen.
c) Kundaliniyoga Occulte kracht Krachtbronbeheersing Archetypes, geheugen aller tijden, occulte krachten.
d) Samadhiyoga Het zelf Beheersing van het voorgaande Extatische toestand (opheffing van dualiteit)

Geïnterreseerd? Wil je Mindfulness eens proberen?

Kijk dan naar de trainingen om te zien of er een plek vrij is of lees wat andere klanten te zeggen hebben.